loader image

Twoja Wspólnota

Zarządzanie nieruchomościami Toruń

Polityka prywatności

TWOJA WSPÓLNOTA

(www.twojawspolnota.eu)

Szanowny Użytkowniku!

Wiemy jak ważne są bezpieczeństwo i prywatności Twoich danych osobowych. W niniejszym dokumencie znajdziesz najważniejsze informacje o sposobie przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych w czasie przeglądania stron naszego serwisu. Dla Twojej wygody i przejrzystości podzieliliśmy te informacje na kilka punktów.

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Twoja Wspólnota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu [87-100] przy ul. B. Głowackiego 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000846393, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9562361535 oraz numerem REGON 386314950. W sprawach przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować pod adresem iod@twojawspolnota.eu lub tradycyjnie kierując pismo na adres Spółki.

2. Zgodność z RODO

W Naszej działalności znamy wagę ochrony danych osobowych. Możemy Cię zapewnić, że Nasz serwis działa zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27.04.20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

3. Rodzaj, cel, czas i podstawa prawna przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych

Poniższa tabela pozwoli Tobie łatwo zorientować się, jakie Twoje dane, po co, jak długo oraz na jakiej podstawie są przez Nas przetwarzane:

Rodzaj czynnościCel przetwarzaniaRodzaj danychPodstawa prawnaCzas przetwarzania
Przeglądanie stron serwisuZapoznanie się z treścią serwisuHistoria przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnegoArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu opuszczenia przez Ciebie stron Naszego serwisu i usunięcia plików cookies.
Korzystanie ze Strefy KlientaDostęp do danych finansowych i innychIdentyfikator użytkownika, dane kontaktowe użytkownika, informacje o stanie rozliczeń, historia stanu prawnego lokalu użytkownika, dokumenty wewnętrzne danej wspólnoty mieszkaniowej, a także korespondencja kierowana do użytkownika.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez 6 lat od dnia usunięcia konta lub utraty członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej, w zależności co nastąpi później.
Formularz kontaktowyNawiązanie kontaktu przez użytkownika i podjęcie działań na jego żądanieImię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik może dobrowolnie udostępnić inne dane w treści wiadomości.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Art. 6 ust. 1 lit. a RODOPo upływie osiągnięciu celu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Co do zasady odbiorcami Twoich danych będą następujące podmioty:

  1. home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie [KRS 431335] – w zakresie usług hostingowych, z których korzystamy w ramach Naszego serwisu,
  2. Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz Google Ireland Limited – w zakresie, w jakim korzystamy z usług Google Maps w Naszym serwisie.

W pewnych przypadkach odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty, w tym świadczące usługi prawne i informatyczne, a nawet organy ścigania, sądy i organy administracji publicznej.

W przypadku usług Google może dojść do transferu Twoich danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zgodnie jednak z zapewnieniami Google taki transfer opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony tych danych lub na standardowych klauzulach umownych, które są innym narzędziem przewidzianym przez RODO do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych przy takim transferze. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.

Oświadczamy również, że Twoje dane nie będą przekazywane do żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

  1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google.

7. Małoletni

Serwis nie jest przeznaczony do osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane przez Nas w sposób zamierzony.

8. Dobrowolność podania przez Ciebie swoich danych

Udostępniasz swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

9. Informacja o plikach cookies

Korzystając z Naszego serwisu akceptujesz stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane w serwisie i będą obowiązywać na przyszłość.

Scroll to Top